Twitter Ojca Św.

Bierzmowanie

"Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej."
Katechizm Kościoła Katolickiego 1285

 

Bierzmowanie jest "obrzędem" od którego wzięło się pasowanie na rycerza król brał miecz i uderzał przyszłego rycerza w ramię aby udowodnić że jest zaprawiony w boju i że nie upadnie pod ciężarem miecza.

Dawniej w obrzędzie bierzmowania biskup prawą dłonią uderzał bierzmowanego w lewy policzek, pasował go na rycerza samego Boga. Ażeby bierzmowany się nie przewrócił od uderzenia po przeciwnej stronie stał świadek (wspomożyciel który zobowiązywał się do podtrzymywania bierzmowanego w wierze) i podtrzymywał go ręką prawą na prawym ramieniu aby pod naporem ręki biskupa bierzmowany nie upadł.

Powinno być dla nas czymś oczywistym że osoba którą weźmiemy sobie za świadka będzie się interesowała naszym życiem aby nas podtrzymywać i gdy będzie taka potrzeba to otrzymamy od miej wskazówki, pomoc, uwagi ewentualnie reprymendę, za każdą pomoc należy z miłością podziękować bo to przecież my prosiliśmy tę osobę o to aby za nas poręczyła i świadczyła i pomagała powstawać.

 

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

 • zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
 • ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
 • pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
 • udoskonala naszą więź z Kościołem;
 • udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża;

 

Obowiązki Świadka od bierzmowania:

 • Modlitwa za swojego podopiecznego.
 • Zainteresowanie o jego rozwój religijny.
 • Napominanie gdy zrobi coś źle i pomoc w powrocie na właściwą drogę.

 

Na postawie Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 •  ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 •  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.

Dlatego nie mogą być świadkami bierzmowania osoby, które: żyją w związkach niesakramentalnych, nie mają sakramentu bierzmowania oraz młodzież nie uczęszczająca na lekcje religii.

 

Bierzmowani w roku 2014 w Kościele Parafialnym w Wielogłowach przez Bp Jana Piotrowskiego:

 1. Sromek Mateusz
 2. Ruchała Maciej
 3. Szarota Marcin
 4. Śląski Michał
 5. Szarota Martyna
 6. Sowa Andrzej
 7. Kalisz Jakub
 8. Cisowska Karolina
 9. Gondek Klaudia
 10. Fałowska Patrycja
 11. Lorek Tomasz
 12. Oleś Justyna
 13. Klimek Tomasz
 14. Chochorowska Kinga
 15. Brdej Damian
 16. Cisowski Bartłomiej
 17. Rola Natalia
 18. Zaręba Klaudia
 19. Zając Justyna
 20. Zabrzeska Karolina
 21. Górszczyk Paweł
 22. Mróz Amelia
 23. Pomietło Urszula
 24. Kulig Sylwia
 25. Król Jolanta
 26. Błaszczyk Daniel
 27. Drąg Fryderyk
 28. Kudynowski Kamil
 29. Kalisz Patryk
 30. Trzeciecki Paweł
 31. Fałowski Michał
 32. Burnagiel Dominika
 33. Basiaga Dominika
 34. Biskup Dawid
 35. Zając Kazimierz
 36. Zieliński Dawid
 37. Słaby Kamil
 38. Jurczak Dawid
 39. Szewczyk Alicja
 40. Lach Karol
 41. Stęplewska Kinga
 42. Czop Damian
 43. Fałowski Tomasz
 44. Kmiecik Natalia
 45. Karol Michał
 46. Jarek Karolina
 47. Berdychwoska Magdalena
 48. Berdychowska Justyna
 49. Cięciwa Justyna
 50. Wiktorowski Kacper
 51. Słaby Julia
 52. Próchnicki Damian
 53. Nowak Kamil
 54. Bębenek Joanna
 55. Zawiślan Justyna
 56. Bielak Karolina
 57. Nykiel Iga
 58. Michalik Michał
 • Dodaj link do:
 • facebook.com