Twitter Ojca Św.

Bractwo Dzieciątka Jezus

Grupy parafialne » Bractwo Dzieciątka Jezus

O Maryjo, Matko Jezusa,
Która przyjęłaś, naucz nas przyjmować;
Która adorowałaś, naucz nas adorować;
Ty, która naśladowałaś, naucz nas naśladować. Amen
Papież Franciszek

 

 

 

 

 

 

„Dziecię Jezus jest weselem dla oka,
muzyką dla ucha, miodem dla języka,
miłością dla serca, kontemplacją nieba,
zachwytem ziemi…”

„Kto pozna Dziecię Jezus okiem wiary,
kto zbliży się do Niego krokiem ufności
i kto Je obejmie ramionami miłości,
temu odkrywają się tajemnice Boże,
które Ojciec tego Dziecięcia razem z Nim
objawia maluczkim…”

„Ściany serca rozszerzają się od miłości,
a ściany domu nie mogą pomieścić radości,
jakie daje obcowanie z Dzieciątkiem Jezus
i Jego królewskie dziecięctwo…”

Sługa Boży O. Anzelm Gądek OCD

 

Modlitwy

DO DZIECIĄTKA JEZUS - Al Nino Iesus

Św. Jan od Krzyża

O mój najsłodszy Jezu,
Jeśli Twa miłość zabić mnie ma,
Niechże ta chwila teraz
To szczęście mi da!

O SŁOWIE BOŻYM - Del Verbo divino
Dziewica Przenajświętsza
Ze Słowem Bożym w łonie
Do ciebie przyjdzie z drogi,
Jeśli Jej dasz schronienie.


____________________________________________________

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

„O Boskie Dzieciątko, jedyny mój skarbie,
oddaję się na Twe dziecięce igraszki.
Nie pragnę innej radości,
jak wywołać Twój uśmiech.

Wyryj w mojej duszy cnoty Twego dziecięctwa,
aby w dniu mych narodzin dla nieba
Aniołowie i Święci poznali w Twej małej oblubienicy
Teresę od Dzieciątka Jezus.

____________________________________________________
Ojcze Przedwieczny, Syn Twój Jednorodzony,
Najsłodsze Dzieciątko Jezus, jest moją własnością,
a to dlatego, żeś mi Go dał.
Ofiaruję Ci nieskończone zasługi Jego Boskiego dziecięctwa
i proszę Cię w Imię Jego, powołaj do radości niebieskich
niezliczone zastępy małych dusz,
które chodzić będą wiecznie za Boskim Barankiem.

____________________________________________________

MODLITWA DO BOSKIEGO DZIECIĄTKA

Sł. B. O. Anzelm Gądek OCD

O BOSKIE DZIECIĘ pragniemy,
by Imię Twoje było znane, kochane, naśladowane.
Jezu, bądź mi Jezusem, by na Imię Twoje wszelkie kolano klękało,
by każdy, kto wezwie Twojego Imienia, został zbawiony,
by od wschodu do zachodu była chwała Imieniu Twojemu,
by wszelka ofiara nasza była w Imię Pańskie. (…)

Ślubujemy Tobie Dziecię Boże, w ręce Maryi Twej Matki,
w obecności świętego Józefa, Twego Ojca przybranego,
urabiać się na wzór Twego dziecięctwa,
róść w łasce i mądrości Twego dziecięctwa,
mówić i działać jako dzieci: prosto, szczerze i z miłością.
Wyrzekamy się świata, szatana, pychy i wszystkich spraw jego. (…)

O Boskie Dziecię błogosław nam, uświęcaj nas, jednocz nas z Sobą,
i w Twym Bożym dziecięctwie daj żyć i umierać. Amen.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com