Twitter Ojca Św.

Chrzest

Chrzest - sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu
(vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.”
  Katechizm Kościoła Katolickiego pkt.1213

 

Łaski które daje nam chrzest:

 • odpuszczenie grzechów
 • Nowe Stworzenie
 • włączenie w Kościół – Ciało Chrystusa
 • sakramentalny węzeł jedności chrześcijan
 • niezatarte znamię duchowe

 

Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców,
  albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne
  z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 • Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem
  z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Uroczyste włączenie do wspólnoty wierzących w naszej parafii
odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

 

Dokumenty potrzebne przy chrzcie dziecka:

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
 • akt urodzenia dziecka;
 • dane personalne rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z ich parafii
  o życiu religijnym kandydatów na rodziców chrzestnych;
 • jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.
  Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com