Twitter Ojca Św.

Kapłaństwo


Kapłaństwo urzędowe, czyli hierarchiczne, biskupów i prezbiterów oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż „jedno i drugie... we właściwy sobie sposób uczestniczy w jedynym kapłaństwie Chrystusowym”, różnią się jednak co do istoty, będąc sobie „wzajemnie przyporządkowane”. W jakim sensie? Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według Ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Przyczynia się ono do rozwoju łaski chrztu wszystkich chrześcijan. Jest ono jednym ze środków, przez które Chrystus nieustannie buduje i prowadzi swój Kościół. Dlatego przekazuje się je przez osobny sakrament, a mianowicie sakrament święceń.
Katechizm Kościoła Katolickiego 1547

 

 

Pismo Święte o kapłaństwie:

 • Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 1P 2, 4-5
 • Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać im wieniec, zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Tak mówi Pan: «Oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają, że oni są szczepem, który Pan pobłogosławił». Iz 61, 1-3a., 6a., 8b-9
 • Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebodli. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 4-8

 

Kapłani i zakonnicy pochodzący z parafii Wielogłowy:

 • O. Józef Andrasz
  ur. 16.10.1891r. w Wielopolu
  zm. 01.02.1963r. w Krakowie
  Święcenia kapłańskie otrzymał 19.02.1919r.
  Zakon Towarzystwa Jezusowego
 • O. Jan Rejentowicz - O. Metody
  ur. 0311.1904r. w Dąbrowie
  zm. 26.03.1986r. w Jaśle
  Święcenia kapłańskie otrzymał 07.07.1930r.
  Zakon OO. Franciszkanów
 • O. Stanisław Nawrocki
  ur. 03.05.1915r. Kurów
  zm. 10.03.1986r. w Krakowie
  Święcenia kapłańskie otrzymał 04.09.1941r.
  Zakon Towarzystwa Jezusowego
 • Ks. Kazimierz Fedko
  ur. 03.10.1911r. w Wielogłowach
  Święcenia kapłańskie otrzymał 02.05.1937
 • Ks. Jan Bulanda
  ur. 30.01.1900r. w Wielogłowach
  Święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.1924
 • Ks. Michał Wójs
  ur. 23.09.1938r. w Dąbrowie
  Święcenia kapłańskie otrzymał 19.06.1965
  Kapłan Diecezji Kieleckiej
 • Ks. Józef Słaby
  ur. 15.03.1942r. w Ubiadzie
  Święcenia kapłańskie otrzymał 02.06.1968r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej
 • Ks. Władysław Raczek
  ur. 02.01.1941r. w Kurowie
  zm. 03.05.1997r. w parafii Biesiadki - Proboszcz
  Święcenia kapłańskie otrzymał 27.06.1965r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej
 • O. Longin Pachta
  ur. 21.08.1949r. w Dąbrowie
  Święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.1987r.
  Kapan Towaryzstwa Jezusowego
 • Ks. Marian Zając
  ur. 15.08.1959r. w Ubiadzie - Nowy Sącz
  Święcenia kapłańskie otrzymał 26.05.1985r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej
  Profesor KUL
 • Ks. Marian Górowski
  ur. 16.05.1960r. w Ubiadzie - Nowy Sącz
  Święcenia kapłańskie otrzymał 26.05.1985r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej
 • Ks. Zbigniew Szarata
  ur.0709.1961r. w Woli Kurowskiej
  Święcenia kapłańskie otrzymał 23.05.1987r.
  Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego
 • Ks. Krzysztof Rybski
  ur. 27.10.1967r. w Nowym Sączu
  zam. Wola Kurowska
  Święcenia kapłańskie otrzymał w 1992r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej
 • Ks. Edward Janikowski
  ur. 30.01.1972r. w Nowym Sączu
  zam. Ubiad
  Święcenia kapłańskie otrzymał 17.05.1997r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej
 • O. Rafał Śląski
  ur. 07.10.1973r. w Nowym Sączu
  zam. Ubiad
  zm. 25.07.2009r. Łódź
  Święcenia kapłańskie otrzymał  11.09.1999r.
  Zakon Karmelitów Bosych
 • O. Wacław Dominik
  ur. 10.08.1973r. w Nowym Sączu
  zam. Dąbrowa
  Święcenia kapłańskie otrzymał  30.06.2001r.
  Stowarzyszenie Misji Afrykańskich
 • Ks. Paweł Lewnadowski
  ur.15.11.1984r. w Nowym Sączu
  zam. Dąbrowa
  Święcenia kapłańskie otrzymał  30.05.2009r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej
  Student KUL
 • Ks., Jan Baran
  ur. 23.05.1985r. w Nowym Sączu
  zam. Ubiad
  Święcenia kapłańskie otrzymał 29.05.2010r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej
 • Ks. Tomasz Kaczor
  ur. 25.03.1988r. w Nowym Sączu
  zam. Wielogłowy
  Święcenia kapłańskie otrzymał 30.05.2015r.
  Kapłan Diecezji Tarnowskiej

Siostry zakonne pochodzące z parafii Wielogłowy:

 • S. Julitta Janina Dominik
  ur.28.12.1927r. w Dąbrowie
  SS. Służebniczki BDNP
 • S. Otylia Stanisawa Dominik
  ur.15.06.1932r. w Dąbrowie
  SS. Służebniczki BDNP
 • S. Maria Mansueta Bajda
  ur. 02.05.1929r. w Zabełczu
  SS. Orionistki Małe Misjonarki Miłosierdzia
 • S. Edwina Maria Połomska
  ur. 05.09.1939r. w Ubiadzie
  SS. Służebniczki BDNP
 • S. Świętosława Józefa Połomska
  ur. 26.01.1948r. w Ubiadzie
  zm. 16.02.2008r.
  SS. Służebniczki BDNP
 • S. Tarsylia Zofia Połomska
  ur. 0404.1952r. w Ubiadzie
  SS. Służebniczki BDNP
 • S. Angelika Kazimiera Fecko
  ur. 27.03.1937r. w Zabełczu
  SS. Służebniczki Starowiejskie
 • S. Celina Józefa Słaby
  ur. 16.03.1940r. w Ubiadzie, zm. 1976r.
  SS. Józefitki
 • S. Kinga Helena Słaby
  ur. 17.01.1945r. w Ubiadzie
  SS. Nazaretanki
 • S. Cyryla Helena Zarzeka
  ur.07.06.1947r. w Ubiadzie
  SS. Karmelitanki Dzięciątka Jezus
 • S. Maksymiliana Helena Bochenek
  ur. 21.03.1951r. w Wielogłowach
  SS. Felicjanki
 • S. Tomasza Nenadeta Bocheńska
  ur. 09.08.1963r. w Nowym Sączu
  zam. Wielogłowy
  Śluby wieczyste 16.10.1991r. w Czernej
  Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
 • S. Łukasza Urszula Kasprzyk
  ur. 27.09.1964r. w Nowym Sączu
  zam. Wielogłowy
  Śluby wieczyste 16.10.1991r. w Czernej
  Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Klerycy:

 • Kl. Mateusz Mastalerz zam. Wola Kurowska
 • Kl. Grzegorz Mróz zam. Dąbrowa
 • br. Dariusz Dziubacki zam. Ubiad

 

WYKAZ KAPŁANÓW PRACUJĄCYCH W PARAFII WIELOGŁOWY

   Lp.     Nazwisko i imię Rok przybycia Funkcja
1. Ks. Zdychowicz Krzysztof 1467r. prob.
2. Ks. Maciej z Kozbyc 1529r. prob.
3. Ks. Zdychowicz Krzysztof 1613r. prob.
4. Ks. Bukowski Stanisław 1624r. prob.
5. Ks. Niedziałkowski Stanisław 1647r. wik.
6. Ks. Potrzebowicz Wojciech 1648r. wik.
7. Ks. Gargulowicz Andrzej 1649r. wik.
8. Ks. Warszaszewicz Andrzej 1650r. wik.
9. Ks. Kuleski Stanisław 1655r. adm.
10. Ks. Iraszowski Aleksander 1655r. prob.
11. Ks. Królikowic Wawrzyniec 1657r. wik.
12. Ks. Iraszowski Kazimierz 1659r. wik.
13. Ks. Pindorowicz Wojciech 1660r. wik.
14. Ks. Miłakowski Bartomiej 1661r. wik.
15. Ks. Polityński Piotr 1664r. wik.
16. Ks. Rzyszkiewicz Wojciech 1668r. wik.
17. Ks. Przzszowski Andrzej 1670r. wik.
18. Ks. Rzzszkiewicz Józef 1670r. wik.
19. Ks. Zieliński Jan 1671r. wik.
20. Ks. Kaniecki Andrzej 1676r. wik.
21. Ks. Drezgowic Franciszek 1681r. wik.
22. Ks. Kaniecki Andrzej 1681r. wik.
23. Ks. Kaliszewski Michał 1682r. prob.
24. Ks. Thome Maciej 1683r. wik.
25. Ks. Marczykiewicz Zygmunt 1685r. wik.
26. Ks. Gorlicki Karol 1698r. wik.
27. Ks. Kaliszewski Wojciech 1698r. prob.
28. Ks. Szymański Wojciech 1699r. wik.
29. Ks.  Iraszewski Jan 1706r. wik.
30. Ks. Krzyżecki Andrzej 1712r. wik.
31. Ks. Filipowski Michał 1715r. adm.
32. Ks. Bocheński Michał 1716r. prob.
33. Ks. Golczański Jan 1716r. wik.
34. Ks. Szymański Wojciech 1719r. wik.
35. Ks. Kęcki Jakub 1719r. prob.
36. Ks.Szymański Wojciech 1719r. wik.
37. Ks. Madejski Jan 1719r. wik.
38. Ks. Justoski Jan 1719r. prob.
39. Ks. Szymonowicz Jakub 1721r. wik.
40. Ks. Pachmarowicz Marcin 1722r. wik.
41. Ks. Kukliński Jan 1728r. prob.
42. Ks. Pankowski Wojciech 1728r. wik.
43. Ks. Karwiński Krzysztof 1729r. wik.
44. Ks. Richter Norbert 1730r. wik.
45. Ks. Koziński Szymon 1731r. wik.
46. Ks. Olszyński Antoni 1732r. prob.
47. Ks. Szymczak Maciej 1734r. wik.
48. Ks. Brezidowski Mikołaj 1740r. wik.
49. Ks. Staszkiewicz Maciej 1741r. wik.
50. Ks. Nowakiewicz Tomasz 1741r. wik.
51. Ks. Szlachtowski Jan 1781r. wik.
52. Ks. Broniszowski Mateusz 1782r. wik.
53. Ks. Kawczyk Wiesław 1798r. prob.
54. Ks. Kaliszowski Andrzej 1803r. wik.
55. Ks. Bawalski Krzysztof 1811r. adm.
56. Ks. Lalikiewicz Marcin 1811r. wik.
57. Ks. Berdychowski Jan 1812r. adm.
58. Ks. Szynowczyński Józef 1812r. prob.
59. Ks. Kaletowicz Józef 1817r. adm.
60. Ks. Molitoris Jan 1818r. prob.
61. Ks. Czajewicz Łukasz 1825r. adm.
62. Ks. Szmolleń Marcin 1825r. prob.
63. Ks. Truzl;ewicz Michał 1834r. adm.
64. Ks. Purzycki Hipolit 1835r. prob.
65. Ks. Batoń Ignacy 1850r. adm.
66. Ks. Rybicki Ignacy 1851r. prob.
67. Ks. Buczyński Jan 1865r. adm.
68. Ks. Piątek Józef 1865r. prob.
69. Ks. Adamczyk Józef 1900r. adm.
70. Ks. Stasiński Jan 1900r. prob.
71. Ks. Śledz Józef 1925r. adm.
72. Ks. Szymowski Karol 1925r. prob.
73. Ks. Krupczak Antoni 1952r. prob.
74. Ks. Nowak Stanisław 1958r. wik.
75. Ks. Skrzek Bronisław 1962r. wik.
76. Ks. Mardeusy Adam 1965r. wik.
77. Ks.Worek Józef 1968r. wik.
78. Ks. Śpiewak Jan 1975r. wik.
79. Ks. Rzeszutko Kazimierz 1980r. wik.
80. Ks. Szara Jacek 1982r. wik.
81. Ks. Bielak Henryk 1982r. wik.
82. Ks. Starzec Kazimierz 1983r. prob.
83. Ks. Guzik Ryszard 1984r. wik.
84. Ks. Mikos Ryszard 1986r. wik.
85. Ks. Kęska Edward 1990r. wik.
86. Ks. Krajewski Andrzej 1995r. wik.
87. Ks. Kędryna Andrzej 1998r. wik.
88. Ks.Gadzina Andrzej 2000r. wik.
89. Ks. Trela Stanisław 2000r. wik.
90. Ks. Rafał Zborowski 2003r. wik.
91. Ks. Dariusz Piechnik 2005r. wik.
92. Ks. Paweł Kaim 2006r. wik.
93. Ks. Mirosław Florek 2007r. wik.
94. Ks. Paweł Król 2008r. wik.
95. Ks. Tomasz Garwol 2009r. wik.
96. Ks. Starzec Kazimierz 2012r. emeryt
97. Ks. Ryszard Mikos 2012r. prob.
98. Ks. Kamil Kopyt 2012r. wik.
99. Ks. Marcin Niwa 2013r. wik.
100. Ks. Witold Tadeusiak 2015r. wik.
101. Ks. Zygmunt Frączek 2016r. wik.
102. Ks. Fabian Grębski 2018r. wik.

 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com