Twitter Ojca Św.

Katolicka Poradnia Rodzinna

Grupy parafialne » Katolicka Poradnia Rodzinna

Katolicka Poradnia w Wielogłowach rozpoczęła swoją działalność w 2000r. Jak każda poradnia tego rodzaju służy narzeczonym w przygotowaniu do małżeństwa, a także samym małżonkom.

            Praca poradni wielogłowskiej to jednak w głównej mierze posługa na rzecz narzeczonych – czyli realizacja przygotowania bliższego do sakramentu małżeństwa. Młodzi, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński powinni zgłosić się do poradni minimum trzy miesiące przed datą ślubu. Tu wezmą udział w trzech spotkaniach, które pozwolą im poznać katolicką naukę na temat miłości małżeńskiej, a także na temat godziwych moralnie metod rozpoznawania płodności.

            Doradcy posługujący w poradni są odpowiednio do tego celu przygotowani. Po ukończeniu Studium Rodziny i otrzymaniu misji do prowadzenia poszczególnych spotkań,  mają oni obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, a także pogłębiania relacji
z Panem Bogiem. Wszystko po to, by jak najpełniej, jak najlepiej wypełniać swoje zadania. Służą temu specjalne szkolenia organizowane przez Wydział Duszpasterstwa Małżeństw
i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Często, ale nie tylko, są to wykłady poświęcone zagadnieniom medycznym związanym z fizjologicznymi podstawami rozpoznawania płodności. Formacja duchowa to z kolei coroczne rekolekcje adwentowe dla pracowników poradni.

            Mimo, że często słychać głosy jakoby odbycie spotkań przed ślubem było dla narzeczonych jakimś trudem czy zupełnie niepotrzebną praktyką wymaganą przez Kościół,
w rzeczywistości jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie młodzi ludzie mogą poznać fizjologiczne podstawy własnej płodności. Tu mogą otrzymać rzetelne informacje, poparte najnowszymi badaniami z zakresu fizjologii i endokrynologii w określonym wyżej temacie.  Cokolwiek by mówić, nie zmienia to faktu, że ta właśnie wiedza jest małżonkom niezbędna, jeśli w zgodzie z własnym sumieniem, w zgodzie z przykazaniami, chcą realizować plany prokreacyjne w swoim małżeństwie. Doświadczenia pokazuje, że wielu małżonków ucieka się do różnych sztucznych sposobów regulacji poczęć. Jednak prędzej czy później organizm – głównie kobiety – pokaże, że to co sztuczne szkodzi nie tylko zdrowiu fizycznemu, ale i relacji małżeńskiej. Dlatego warto już przed ślubem poznać takie metody określania płodności, które nie tylko nie są szkodliwe, ale wręcz pomagają budować właściwe relacje
w małżeństwie. W dzisiejszym świecie, tak bardzo podważającym sens wierności czy odpowiedzialności, poradnia rodzinna – a raczej świadectwo doradców – ma być dla młodych wskazówką, że w małżeństwie można
i warto żyć w zgodzie z przykazaniami Bożymi, że nie trzeba koniecznie uciekać się do „modnych trendów”, bo one niestety nie przyczyniają się do budowania prawdziwej jedności w małżeństwie i rodzinie. Sprawy poruszane na spotkaniach w poradni uczą odpowiedzialności za współmałżonka, ale też za dzieci - i co ważne - jeszcze przed ich poczęciem. Jesteśmy zgodni, że trzeba dobrze opanować przepisy ruchu drogowego, zdać egzamin na prawo jazdy, by bezpiecznie poruszać się pojazdem,  ale w kwestii tak ważnej jak małżeństwo i rodzina boimy się skorzystać z tego, co przez posługę doradców proponuje nam Kościół.

            Praca doradców to także codzienne zaangażowanie na rzecz obrony praw rodziny,
a w szczególności obrona każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci.  Nasza poradnia od wielu już lat, przygotowuje we współpracy z duszpasterzami, obchody Dnia Świętości Życia. W naszej parafii jest to podjęcie dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na przestrzeni lat liczba osób podejmujących się tego dzieła wahała się od kilkunastu do kilkudziesięciu. W tym roku natomiast duchową adopcję rozpoczęło aż 140 osób. Dodatkowo cieszy fakt, że zarówno w przygotowanie liturgii w tym dniu, jak też w samo dzieło ochrony życia włącza się coraz więcej dzieci. Tu szczególne miejsce mają dzieci ze scholki EmmanuEl, które swoim śpiewem przybliżają nam prawdę, o tym, że życie jest święte od samego początku.

 

 Kwestie formalne dla narzeczonych zgłaszających się do poradni:

 

1. Dokumenty – specjalna kartka od x. Proboszcza

2. Czas zgłoszenia – minimum 3 miesiące przed ślubem

3. Pierwsze spotkania odbywają się w poradni przy parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu – w piątek o godz. 17.00.  Dni wyłączone z posługi zamieszczono na stronie tamtejszej parafii.
Natomiast  w poradni przy parafii Wielogłowy pod numerem telefonu 606 655 171 ustalane są  indywidualnie dwa kolejne spotkania.

4. Spotkania można zrealizować w wybranej poradni na terenie diecezji.

http://www.dr.diecezja.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=412

  • Dodaj link do:
  • facebook.com