Twitter Ojca Św.

Siostry Karmelitanki

ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS W WIELOGŁOWACH

 

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek   Dzieciątka Jezus jest instytutem na prawie papieskim, założonym przez Sługi Boże: Ojca Anzelma od św. Andrzeja Corsini (Maciej Józef Gądek) i Matkę Teresę od św. Józefa (Janina Kierocińska). Zgromadzenia jest agregowane do Zakonu Karmelitów Bosych – Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Żyje i rozwija się kontemplacją i apostolstwem, w duchu reguły karmelitańskiej. Celem specjalnym Zgromadzenia jest służba bliźnim, zwłaszcza "najmniejszym". Siostry realizują swoje apostolstwo przede wszystkim w dziedzinie wychowania i kształcenia młodzieży i dzieci, szczególnie w środowiskach duchowo i materialnie zaniedbanych, wśród najuboższych. Hasłem Zgromadzenia są słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus:

"Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi".

Siostry przybyły do Wielogłów 8 maja 1958 roku na nową fundację, która powstała jako czwarta placówka na terenie diecezji tarnowskiej.

Pani dziedziczka Maria Sztuberowa ofiarowała siostrom zabytkowy „modrzewiowy dworek” z XIV wieku, wraz z ogromnym sadem. Dworek ten był zamieszkany w samych początkach przez Arian, a jego właściciel nosił nazwisko Wielogłowski. Następnie dworek przeszedł w posiadanie hrabiego Lanckorońskiego, a kolejnych właścicieli trudno ustalić. W 1908 roku dworek zakupił przyszły mąż pani Dziedziczki. Pani Maria zaledwie dwa lata pozostawała w związku małżeńskim z panem Sztuberem, bo mąż wkrótce zmarł. Po jego śmierci majątek uległ podziałowi. Część położona w Dąbrowie wraz z tamtejszym dworkiem (obecnie filia szpitala) przeszła na własność brata pana Sztubera, a po wojnie teren jeszcze bardziej podzielono, sprzedając część ziemi.

Ksiądz proboszcz Antoni Krupczak, znając siostry z Siennej, radził pani Dziedziczce, by sprowadziła karmelitanki z Sosnowca. Widząc jej niezdecydowanie, sam załatwił tę sprawę z siostrą Izabelą, przełożoną z Siennej. Gdy już siostry przybyły, pani Dziedziczka przyjęła je krzyżem, chlebem i solą. Z wielkim wzruszeniem pobłogosławiła i pokropiła wodą święconą.

Siostry podjęły prace: organistki, zakrystianki, katechizację dzieci oraz pracę wśród chorych i biednych.

Ponieważ dworek, w którym mieszkały siostry był w bardzo złym stanie i nie nadawał się do dalszego zamieszkania, siostry w listopadzie 2006 roku przeniosły się do nowo wybudowanego domu zakonnego.

Wspólnota zakonna poprzez swoje wielorakie zaangażowanie w pracę parafialne i wychowawcze, oraz przez modlitwę i świadectwo życia konsekrowanego, pragną wnosić w społeczność wśród której żyją ducha dziecięctwa Bożego, zawierzenia i miłości do Boga. 

 

Siostry pracują jako:

- zakrystianka w kościele parafialnym - siostra Anetta

- katechetka – siostra Rachela

- kancelistka - siostra Margaritta,

- organistka w kościele parafialnym – siostra Marita i siostra Bonita

- organistka w kaplicy dojazdowej – siostra Urszula

- ponadto siostry podejmują różnorodne prace w Domu Zakonnym i Przedszkolu. 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com