Twitter Ojca Św.

Słowo Ks. Proboszcza

Nie bójcie się! (Mk 16,6)

Miejcie odwagę:  Jam zwyciężył świat! (J 16,33) 

 

Kochani Parafianie!

        Pan Jezus dla naszego zbawienia podjął mękę, umarł na krzyżu, zmartwychwstał i mówi nam: „Nie bójcie się! (Mk 16,6); Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat! 
(J 16,33)Droga Krzyża, na którą zaprasza Chrystus, jest wymagająca, ale prowadzi do prawdziwego życia.

   

  Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego, które są zwycięstwem Chrystusa Pana nad śmiercią, piekłem i szatanem - składamy serdeczne życzenia.

Niech Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca,

napełniając je światłem Zmartwychwstania,

pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim

dobrem, abyśmy umieli Go rozpoznawać

i o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.

 

Niech Wielkanoc odrodzi naszą wiarę

w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Nich przyniesie radość, pokój oraz wzajemną życzliwość.

Obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego

życzą Wasi Duszpasterze

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com