Twitter Ojca Św.

Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie

Grupy parafialne » Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie

Towarzystwo Przyjaciół WSD w Tarnowie powołał w 1996 roku ówczesny biskup tarnowski Józef Życiński.

Jego celem jest troska o rozwój powołań kapłańskich wyrażana przez współpracę z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, niesienie mu pomocy duchowej i materialnej oraz kształtowanie kultury religijnej. Członkowie TP WSD modlą się w każdy I czwartek miesiąca w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, wspierają również seminarium finansowo. Dzięki ofiarności członków towarzystwa udało się m.in. wyposażyć kaplicę pw. Zmartwychwstania Pańskiego w nowym Domu Alumna, urządzić i wyposażyć salę misyjną im. ks. Jana Czuby. Towarzystwo włączyło się (przez przekazanie środków finansowych) w budowę nowej, dużej kaplicy seminaryjnej. Ponadto, wyposażyło dwie sale w baszcie nowego budynku seminaryjnego: sala konferencyjna księży przełożonych (I piętro) i czytelnia czasopism dla alumnów (III piętro). Wydało modlitewnik alumna „Duc in altum" i informatora o seminarium „Świat was potrzebuje", dofinansowało też wydanie płyty kleryckiego Zespołu Muzycznego „Bethesda".

  • Dodaj link do:
  • facebook.com