Twitter Ojca Św.

Zespół Parafialny „Emmanuel”

Grupy parafialne » Zespół Parafialny „Emmanuel”

 Scholka Emmanuel powstała w listopadzie 2006 roku. Pomysł zrodził się z potrzeby dziecięcych serc, pragnących uwielbiać Boga i coraz bardziej zbliżać się do Niego. Radosnym śpiewem chcemy Mu służyć i dziękować za dar stworzenia, a ludziom przybliżać prawdę, że cokolwiek nas spotyka, to Jezus zawsze z nami jest - wszędzie i we wszystkim. Nigdy nas nie opuszcza, choć czasem wydaje się nam, że jest gdzieś daleko.

Priorytetem działalności zespołu jest oczywiście nauka śpiewu, który doskonalimy na cotygodniowych próbach. Staramy się przede wszystkim ubogacać liturgię dziecięcych Mszy świętych. Bierzemy też udział w festynach charytatywnych, koncertach kolęd, tworzymy grupy kolędników misyjnych. Nie zapominamy także o wychowaniu patriotycznym dzieci. Stąd od wielu lat scholka włącza się czynnie w organizację Drogi Krzyżowej na Górę Kożuch, przygotowując różne grupy rekonstrukcyjne np. warszawskich dzieci czy szarych szeregów, a także śpiewając patriotyczne pieśni. Scholka Emmanuel od 4 lat startuje też w Ogólnopolskim Konkursie o nagrodę im. ks. Jerzego Popiełuszki. W 2012r. zdobyliśmy wyróżnienie i zaproszenie do występu na Jasnej Górze. Było to wspaniałe przeżycie – móc śpiewać u stóp
Matki Boskiej – Królowej Polski. Jeden autokar to za mało – pojechało nas ponad 100 osób!  W 2013r. zdobyliśmy 3 miejsce w kategorii multimedialnej. W tym roku ponownie zdobyliśmy wyróżnienie
w kategorii multimedialnej.

Początkowo naszym szczególnym celem było wspieranie założyciela scholki - Księdza Pawła Kaima, który został posłany do pracy misyjnej w Ekwadorze. Jemu właśnie dedykowaliśmy pierwsze własne utwory o tematyce misyjnej.

Dość spontanicznie pojawił się kolejny – bardzo ważny i zobowiązujący – cel, a mianowicie  ochrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Czas spotkań jest dobrą okazją, żeby w młodych serduszkach zaszczepić prawdziwe wartości, a szczególnie szacunek dla ludzkiego życia. Wyrazem tej troski jest nasza pierwsza piosenka podkreślająca, że każde ludzkie życie jest wspaniałym darem i najpiękniejszym cudem. Teledysk do tej piosenki w 2009r. zdobył nagrodę w konkursie diecezjalnym, a w marcu  2010r. otrzymał nagrodę specjalną w  Ogólnopolskim  Konkursie „Pomóż ocalić życie bezbronnemu” o nagrodę im. ks. Jerzego Popiełuszki. W tym samym roku został wybrany na hymn Diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny w Tarnowie. Był nim przez kolejne trzy lata. Nie można tu zapomnieć o tym, że scholka we współpracy z Poradnią Rodzinną czynnie angażuje się w przygotowanie liturgii na Dzień Świętości Życia. Kilkoro dzieci podejmuje co roku Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Nasz liczny udział w 3 Marszach dla Życia i Rodziny – w Tarnowie 120 osób! – też jest wyrazem naszej troski o świętość i nienaruszalność każdego życia.

Opiekę nad scholką sprawują: Ewa Sowa – Zawiślan, posiadająca mało spotykaną umiejętność „usidlenia” kilkudziesięciu dzieci w jednym miejscu i Anna Bogdanowicz – piszącą teksty piosenek i główna choreografka naszego zespołu.

Opiekunami duchowymi byli: s. Flawiana i ks. Paweł Kaim, następnie s. Nikoletta i ks. Tomasz Garwol, s. Flawiana, ks. Kamil Kopyt, a obecnie: ks.Witold Tadeusiak.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto dodać, że scholka opiera się na stałej  współpracy z  Rodzicami. Bez ich życzliwości, a często i wsparcia finansowego, trudniej byłoby zorganizować pewne przedsięwzięcia.

Pierwszy wydany album nosi tytuł „Dla Ciebie Boże”. Wszystkie piosenki z tego krążka, specjalnie dla scholki napisała Anna Bogdanowicz. Dochód z jego sprzedaży przeznaczony został na wsparcie misjonarza pochodzącego z naszej parafii – o. Wacława Dominika, posługującego wówczas w Nairobi. W ten sposób uczymy dzieci, że swoim talentem nie tylko sławią Imię Boga, nie tylko sprawiają radość rodzicom i samym sobie, lecz również pracują na rzecz drugiego człowieka. 

W skład scholki wchodzą maluchy od trzeciego roku życia, uczniowie szkoły podstawowej, a także gimnazjaliści. Przez wszystkie te lata liczba dzieci zgromadzonych przy scholce była bardzo duża – aktualnie jest ich ponad 70! Cieszymy się każdym nowym dzieckiem, które do nas przychodzi. Zapisy do zespołu odbywają się przez cały wrzesień. Prowadzenie scholki daje możliwość wspierania rozwoju tych młodych osób – zwłaszcza, że wiele z nich nie należy do innej organizacji dziecięcej, ani nie uczęszcza na żadne dodatkowe zajęcia. Tu mają możliwość realizacji swojego muzycznego talentu. Dzięki temu dzieci są coraz odważniejsze, chętniej śpiewają solówki i próbują gry na instrumentach.

Od kilku lat organizujemy wyjazdy wakacyjne dla dzieci i rodziców. Przy tak licznej grupie – w ubiegłym roku było nas ponad 60 – dopięcie wszystkiego na ostatni guzik nie zawsze jest łatwe. Logistycznie – taki wyjazd to wielkie wyzwanie. Nie mniej jednak daje nam prawdziwą satysfakcję, to że z roku na rok przybywa chętnych na wspólny wakacyjny wypoczynek.  Jest to okazja, by lepiej się poznać – zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Tu tworzą się więzi, które owocują lepszą współpracą w czasie kolejnego roku. Taką wspólną akcją było np. przygotowanie palm wielkanocnych. Celem była zbiórka pieniędzy na tegoroczny wyjazd. Przy tym, po raz kolejny okazało się jak bardzo możemy uzupełniać się swoimi talentami, jak wiele zależy od dobrej współpracy rodziców między sobą. Dzieci natomiast doświadczyły trudu skręcania kwiatków i palm, ale zapewne cieszą się, że swoją pracą przyczyniły się do tak owocnej zbiórki. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy swoimi datkami wsparli nasze przedsięwzięcie.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com